Stormschade

De eerste echte storm van dit jaar, heeft flink huisgehouden in Nederland en heeft voor veel stormschade gezorgd.

Wat te doen?

 1. Opnemen schade
  Controleer zowel binnen- als buitenhuis of er schade is. Let hierbij goed op uw eigen veiligheid! Vermoed u schade op/aan het dak? Ga niet op eigen houtje het dak op, maar laat dit over aan een expert.
 2. Hulp inschakelen
  Indien er een levensbedreigende situatie is, schakel dan de hulpdiensten in. Neem in alle gevallen contact op met uw verzekeraar en meld de schade. De verzekeraar zal dan een schade-expert sturen voor een inspectie. N.a.v. deze inspectie wordt het schadebedrag vastgesteld.
 3. Contra-expertise
  Bent u het niet eens met het vastgestelde schadebedrag, dan kunt een een 2e inspectie (contra-expertise) door een contra-expert laten uitvoeren. Deze contra-expertise wordt vergoed door uw verzekeraar.
 4. Bewijs
  Zorg altijd voor bewijs van de schade, maakt dus altijd duidelijke foto’s van de gehele situatie.
 5. Herstellen schade
  Zorg dat de schade herstelt wordt door een geregistreerde aannemer, deze zal een gespecificeerde factuur maken, welke ingediend kan worden bij de verzekeraar.

Heeft u stormschade? Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij zorgen er voor de schade z.s.m. herstelt wordt.

E-mail: info@fast-works.nl
Telefoon: 085-08 01 097