Onze missie en visie

Onze missie en visie zijn nauw met elkaar verbonden en het een onderbouwd het ander.

Missie

Fast-Works B.V. is actief in algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Wij verrichten bouwwerkzaamheden in de nieuwbouw en utiliteitsbouw, alsmede het verrichten van renovaties en onderhoud.

Fast-Works B.V. is een vakbekwame en betrouwbare partner, die vernieuwend te werk gaat. We besteden zorg en aandacht aan ieder bouwproject, groot/klein, oud of nieuw. Wat we doen moet meer dan goed zijn, niet alleen op de korte termijn, maar zeer zeker ook op de lange termijn.

Samen met onze partners bieden wij een duurzame totaaloplossing voor uiteenlopende bouwopgaven. Hierbij ligt de focus op openheid, vertrouwen en klanttevredenheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Fast-Works B.V. is zich bewust van zijn invloed op mens en maatschappij en ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook als iets vanzelfsprekend. Wij zien dit zowel direct, als indirect terug in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de zorg voor milieu en duurzaam ondernemerschap, maar ook onze innovatieve en open manier van zaken doen.

Vooruitstrevend personeelsbeleid

Fast-Works B.V. creëert voor zijn werknemers een optimale, stabiele en veilige werkomgeving. Deze werkomgeving draagt bij aan de verwezenlijking van hun persoonlijke ambities. Wij hanteren een vooruitstrevend personeelsbeleid, met in het bijzonder aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en een juiste balans tussen, plezier, vertrouwen, creativiteit en verantwoordelijkheid.

Visie

Onze missie wordt gevoed door onze visie. Door onze persoonlijke betrokkenheid, kunnen wij de behoefte van onze opdrachtgevers centraal stellen. Wij zien een toenemende behoefte aan kwalitatieve, veilige en duurzame oplossingen in de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Onze kracht ligt dan ook in het bieden van een totaalconcept dienstverlening voor projecten in de nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud.

Fast-Works B.V. wil op een integere en maatschappelijk verantwoorde wijze, samen met zijn relaties, op een innovatieve manier (ver)bouwen en onderhouden in Nederland en daarbuiten. Dit alles in een prettige werkomgeving, waarin veiligheid, gezondheid en kwaliteit centraal staan.