Een aanbouw

Regelmatig krijgen wij aanvragen voor een aanbouw, maar tevens zijn er ook nog een heleboel vraagstukken omtrent een aanbouw. In dit artikel proberen wij u zo duidelijk mogelijk uitleggen, wat een aanbouw is, wat hierbij komt kijken en zo al uw vragen te beantwoorden.

Vergroten woning

D.m.v. een aanbouw wordt uw woning vergroot. U kunt hierbij o.a. denken aan een grotere keuken, woonkamer, badkamer of speelkamer. Door een aanbouw vergroot u het woonoppervlak en daarmee ook het woongenot.

Fundering aanbouw

De aanbouw moet natuurlijk stevig en stabiel zijn, een belangrijk punt van de aanbouw is dan ook de fundering. Regelmatig zien wij toch dat dit punt wordt onderschat, met grote gevolgen.

Heien

Om te zorgen voor een stevige en stabiele fundering is het van belang om te beginnen met de heipalen. Deze palen worden op diverse specifieke plekken in de grond aangebracht. In uitzonderlijke gevallen is het niet nodig om te heien, denk hierbij aan een ondergrond van bouwzand, of als het een hele kleine aanbouw betreft en deze verankerd kan worden aan de bestaande fundering.

Funderingsrapprt

In elke gemeente kunt u een funderingsrapport opvragen, hierin kunt u exact vinden of er wel, of niet geheid dient te worden. Uiteraard kunnen wij u hierin ook adviseren.

Afgraven en bekisting maken

Voordat de fundering verder gemaakt kan worden, zal er gegraven moeten worden, want anders zou de fundering boven het oppervlak uitkomen.
De diepte is +- 0,5 meter. Afhankelijk van de ondergrond kan dan nog worden bepaald of er een extra stevige fundering moet komen.

Na het afgraven kan dan de bekisting worden gemaakt. De bekisting vormt het geraamte waarin later het beton wordt gestort. In onderstaande afbeelding ziet u een bekisting van hout, met een broodjesvloer fundering en gewapend staal. Dit is een voorbeeld van de eerder genoemde, extra stevige fundering.

In enkele gevallen kan er voor worden gekozen om met stampbeton te werken, dan is een bekisting niet nodig, wel is het staal dan van groot belang, dit houdt de fundering stevig.

Beton

Als de bekisting klaar is kan het beton op het ijzer worden gestort, zo krijgt de fundering een stevige basis, waarop we later de aanbouw kunnen maken. In sommige situaties wordt er nog een betonnen plaat gelegd over een groot deel van de oppervlakte. Deze plaat zorgt er voor dat het gewicht van de aanbouw, beter wordt verdeeld. Ook hierin is het soort ondergrond van de aanbouw weer leidend.

Vergunning aanbouw

De laatste jaren is er qua vergunningsvrij bouwen veel veranderd. Wat betekent dit voor u?

U heeft geen vergunning nodig als de aanbouw;

  • zich aan de achterkant van de woning bevindt
  • maximaal 4 meter diep is
  • maximaal 5 meter hoog is
  • de totale lengte van de woning mag maximaal net iets langer dan 14 meter zijn
  • er mag maximaal 100 m2 vloeroppervlakte gebouw worden, mits 50% van het perceel onbebouwd blijft

In alle andere gevallen heeft u dus wel een vergunning nodig. Ons advies is wel, om altijd bij u gemeente te controleren of er een vergunning nodig is, ook als u zich aan bovenstaande eisen houdt.

Vergunning aanvragen

Blijkt er toch een vergunning nodig te zijn, dan kunnen wij u hier altijd bij helpen. Bij het indienen heeft u verschillende gegevens nodig, o.a. de gegevens van de aanvrager, de locatie en een specificatie van de werkzaamheden. Als de aanvraag is ingediend duurt het tussen 6-8 weken voordat u een reactie krijgt.

Vergunning afgewezen? Dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Zorg dat u alle gegevens m.b.t. de vergunningsaanvraag netjes bij elkaar bewaard en neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

Wet Bouwbesluit

Wanneer u wel vergunningsvrij een aanbouw kunt bouwen, dan krijgt u toch te maken met de Wet Bouwbesluit. Hierin staat o.a. dat uw bouwwerk geen gevaar mag opleveren voor bewoners en omgeving.
Ook is het in veel gemeentes verplicht om de aanbouw te melden, dit wordt ook wel de meldingsplicht genoemd. Controleer dit van te voren goed, om eventuele problemen later te voorkomen.

Burenrecht

Gaat u een verbouwing laten uitvoeren aan de buitenkant van uw woning, dan krijgt u ook te maken met het Burenrecht. In het Burenrecht staan verschillende regels die wettelijk zijn bepaald. Denk hierbij aan de regels omtrent de erfgrenzen en dus ook verbouwingen. Bij het plaatsen van een aanbouw dienen u buren akkoord te gaan. In het Burenrecht staan ook regels over het plaatsen van ramen in de aanbouw.

Wat veel mensen niet weten is dat bij het plaatsen van aanbouw geen minimale afstand tot erfgrens aangehouden hoeft te worden.

Samen (aan)bouwen

Nog gunstiger is natuurlijk als u samen met u buren een aanbouw laat bouwen, zo kunt u bepaalde kosten delen.

Duur

Hoe lang het bouwen van een aanbouw duurt, is geheel afhankelijk van uw wensen. Hoe groot moet het worden, moet er ook nog een extra verdieping op komen, wat wilt u met de afbouw?

Meerwaarde

Doordat het woonoppervlak van de woning wordt vergroot, zal de woning ook meer waard woorden. Zorg er wel voor dat de aanbouw 1 geheel is met de huidige woning, zowel aan de binnenkant, als de buitenkant. Zorg ervoor dat de vloer en het plafond binnen ook mooi doorlopen. Extra opties zoals vloerverwarming, of een mooi dakterras zullen uiteindelijk ook waarde verhogend zijn. De investering van een aanbouw, verdient u, als de woning ooit wordt verkocht, zeker weer terug.

Aanbouw afwerking binnen

Prijs aanbouw

Een aanbouw is niet goedkoop, het is een flinke investering. De prijs van een aanbouw is geheel afhankelijk van uw wensen.

Meer weten?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of wilt u weten wat een aanbouw voor u gaat kosten? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat, dit kan telefonisch 085 – 08 01 097 op werkdagen van 9.00 – 17.00, of per e-mail info@fast-works.nl

Wij maken niet alleen gedetailleerde offerte voor u, indien gewenst kunnen wij u adviseren over de meest geschikte vorm van de aanbouw, rekening houdend met uw wensen en eisen. Samen met u dragen wij zorg voor een vakkundige uitvoering van het gehele bouwproces. Wij werken op een transparante manier met u samen om het gehele bouwproces tot een succes te maken.