Archives februari 2020

Stormschade

Stormschade

Stormschade

De eerste echte storm van dit jaar, heeft flink huisgehouden in Nederland en heeft voor veel stormschade gezorgd.

Wat te doen?

Read More

Verschil dakkapel en dakopbouw

Verschil dakkapel en dakopbouw

Verschil dakkapel en dakopbouw

Nog regelmatig ontstaat er enige verwarring over het verschil tussen een dakkapel en dakopbouw. Men zegt het een, maar bedoelt toch eigenlijk het ander.

In dit artikel proberen wij u duidelijk te maken waarin het verschil zit, zodat u deze vergissing nooit meer maakt.

Read More

Approved training company

Approved training company

Since January 17, 2020 we are officially an approved training company!

MBO students are required by the law of education (wet educatie en beroepsonderwijs) to follow the practical part of their study at a approved learning company. This is also known as vocational training (Beroepspraktijkvorming – bpv)

For us, this means that multiple employees have, or going to have complete a 3-day course, and have obtained their teacher pass.

Read More

Subsidy home improvement

Subsidy home improvement

Subsidy home improvement: there is still much haziness about this. Renovation costs a lot of money, but there are a number of subsidies in the Netherlands that you can use.

Most people now know that there is a subsidy for solar panels, but did you also know that there are subsidies for isolate your home?

Types of subsidy

In the Netherlands we have 2 types of subsidies:

Read More

Renovation checklist

Renovation checklist

For many people it’s exciting to start a renovation. Not entirely unjustified. Sometimes it’s temporarily not an option to stay in your own home. There has to be arranged a lot of things and of course the financial picture.

Checklist

That is why we have now created this useful renovation checklist for you. With this checklist you have the important points during a renovation in 1 overview.

Read More

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Sinds 17 januari 2020 zijn wij officieel een erkend leerbedrijf!

MBO-studenten worden vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs, verplicht om het praktijkgedeelte van hun opleiding, te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit wordt ook wel de beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd.

Voor ons betekent dit, dat diverse medewerkers een 3-daagse cursus hebben afgerond, of gaan afronden en hiermee hun leermeesterspas hebben behaald.

Read More